Hội nghị người lao động công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hoà năm 2023

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hoà tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Tham dự Hội nghị có đại diện văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo công đoàn ngành NN & PTNT và 45 CBCNV công ty .

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết chuyên môn và hoạt động phong trào người lao động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 của Lãnh đạo công ty và Kết quả thực hiện Thoả ước lao động tập thể của Ban chấp hành công đoàn.

–  Năm 2022 được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, Công ty đã tổ chức thực hiện hoạt động SXKD có hiệu quả và hoàn thành xuất sắc kế hoạch được UBND tỉnh giao.

+ Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động luôn được quan tâm, tạo động lực cho NLĐ cố gắng phấn đấu trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Việc triển khai thực hiện Thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của công ty luôn được người lao động quan tâm và đã tích cực tham gia góp ý tham luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị lãnh đạo công ty đã biểu dương, tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã đạt danh hiệu xuất sắc trong năm 2022.