Phát động, hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”

Thực hiện theo Kế hoạch 299/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và công văn 1410/LĐLĐ ngày 18/9/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hoà đã triền khai thực hiện mỗi gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, đồng thời tuyên truyền, vận động đến người thân hưởng ứng, tham gia thực hiện theo phong trào.

Nhận thấy công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, Lãnh đạo công ty đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”  và đề nghị CBCNV-LĐ  gương mẫu thực hiện mỗi gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy xách tay. Sau buổi lễ 100% CBCNV-LĐ công ty đã đăng ký tham gia phong trào.