Tri ân, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang thành phố Huế nhân ngày 27/7

Nhân ngày 27/7 – ngày Thương binh, liệt sỹ, Lãnh đạo công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hoà đã đến           Nghĩa trang thành phố Huế để  

dâng hương tưởng nhớ những bậc anh hùng đã hy sinh thân mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước .