Giới thiệu công ty

1. Giới thiệu chung:

Tên công ty: Công ty TNHH Nhà nước một thành Viên Lâm nghiệp Nam Hòa

Tên tiếng anh: Nam Hoa Forestry  one member state limited Company

Địa chỉ: Thôn Cư Chánh – xã Thủy Bằng – thành phố Huế – tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mã số thuế: 3300100096

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0234.3865906

2. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

– Họ và tên: Phạm Nguyên Quang

– Chức danh: Chủ tịch công ty

3. Ngành nghề kinh doanh:

+ Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

+ Khai thác gỗ

+  Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

+  Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.

+  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

+  Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.

+  Khai thác lâm sản khác trừ gỗ.

+  Trồng cây hàng năm khác.

+  Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

+ Trồng cây ăn quả.

+  Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm