Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) tăng cường đi tuần tra, giám sát, phòng ngừa nguy cơ cháy rừng trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 426,668 tỷ đồng từ nguồn chi các hoạt động kinh tế của ngân sách trung ương năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (phần nhiệm vụ chi thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo đề nghị của Bộ Tài chính.

Trong đó, bổ sung cho các bộ, cơ quan Trung ương là 71,768 tỷ đồng và bổ sung kinh phí có mục tiêu cho các địa phương là 354,9 tỷ đồng.

Cụ thể, kinh phí bổ sung cho các Bộ, cơ quan Trung ương được phân bổ như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 53,868 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng 16,9 tỷ đồng; Bộ Công an 1 tỷ đồng.

Kinh phí bổ sung cho các địa phương được phân bổ như sau: Hà Giang 30,1 tỷ đồng; Tuyên Quang 18 tỷ đồng; Cao Bằng 8,4 tỷ đồng; Lạng Sơn 4,6 tỷ đồng; Lào Cai 5,3 tỷ đồng; Yên Bái 7 tỷ đồng; Phú Thọ 3,1 tỷ đồng; Sơn La 19,4 tỷ đồng…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo.

Bộ Tài chính thông báo bổ sung dự toán năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ kinh phí được bổ sung để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.