Nhà lắp ghép trạm QLBVR Khe Sinh, đây là công trình của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng bằng lao động sáng tạo. Ưu điểm của công trình này là dễ thi công, giảm chi phí, thời gian thi công nhanh, có thể tháo dỡ, chuyển sang vị trí khác. Đây là giải pháp tối ưu cho các trạm đóng quân ở vùng sâu, vùng xa.

tram-bao-ve-rung-lap-ghep-3550